Rags2Riches4Schools to zupełnie darmowy program umożliwiający szkołom zbieranie pieniędzy oraz działanie na rzecz ochrony środowiska. Dzieci nie tylko poznają korzyści wynikające z recyklingu, ale także uczą się, jak pracować zespołowo na uzyskanie pomyślnego wyniku.
Dzięki oferowanej przez nas cenie 65 pensów za kilogram odzieży szkoły zyskują fantastyczną szansę na zdobycie środków finansowych, na które zasługują. Wiele szkół wykorzystało zdobyte w ten sposób fundusze na zakup dodatkowego wyposażenia placów zabaw, automatów ze zdrową żywnością, a nawet roślin i kwiatów, których zasadzenie przyczyniło się do poprawy estetyki otoczenia. Nasz program pomaga także w zdobyciu flagi Eco Schools, którą można dumnie wywiesić w szkole.

Więcej informacji na temat naszej misji znajdziesz na www.rags2riches4schools.co.uk.